Głazy Krasnoludków czyli Gorzeszowskie Skałki
Dodane przez ARTURKUBIAK dnia Czerwiec 17 2018 20:21:39
Na pewno nie za spraw± krasnoludków zaistniały Gorzeszowskie Skałki, których powstanie okre¶la się na czas górnej kredy, a więc 70-100 mln lat temu. Podobnie jak inne okoliczne wychodnie skalne, także i Głazy Krasnoludków s± bryłami piaskowca zerodowanego przez słońce, wodę i wiatr. Natura nadała im przedziwne kształty, które dzi¶ kojarz± się nam z grzybami, ambonami, basztami glazy krasnoludkowczy zwierzętami. Najwięcej jest grzybów skalnych, a niektóre z nich mog± nawet uchodzić za modelowe przykłady.