Przejście graniczne Imperium Rosyjskiego a Królestwem Prus
Dodane przez ARTURKUBIAK dnia Luty 22 2019 20:23:21
Na kongresie wiedeńskim, w 1815 roku, dokonano korekty granic rozbiorowych Polski, nazwanej też IV rozbiorem Polski, w rezultacie czego w Borzykowie znalazł się pruski posterunek graniczny pomiędzy Królestwem Kongresowym w składzie Imperium Rosyjskiego a Królestwem Prus (początkowo częściowo autonomiczne pruskie Wielkie Księstwo Poznańskie) w składzie Cesarstwa Niemieckiego. Pyzdry stały się najdalej na zachód wysuniętym miastem całego Imperium Rosyjskiego. Granica ta podzieliła m.in. Wielkopolskę, co do dziś jest widoczne także w układzie pól, a zlikwidowana została w 1918 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.